Forenzní trénink I. (27. – 28. 2. 2024)

Europe/Prague
CESNET, z.s.p.o.

CESNET, z.s.p.o.

Generála Píky 430/26, 160 00 Praha 6
Popis

Obsahem dvoudenního školení je úvod do forenzní analýzy IT, kdy se účastníci pod vedením zkušených školitelů naučí základní principy forenzní analýzy, postup při zajišťování dat, vytváření časové osy (ze souborového systému a dalších informací) a její následnou analýzu, během které budou postupně objevovány jednotlivé stopy vedoucí k vytvoření komplexního obrazu analyzovaného incidentu. Účastníci si také vyzkouší jak zjištěné výsledky prezentovat vhodnou formou. Výukové bloky se skládají z teoretického úvodu, praktického „hands-on“ cvičení v prostředí počítačové laboratoře a také prezentace vzorového řešení.

Účastníci obdrží materiály používané během školení a certifikát o absolvování. Bude zajištěno občerstvení během přestávek, stejně tak oběd během obou dnů.

Upozornění: jedná se o přepracovanou a vylepšenou verzi původního školení Forenzní trénink I., která je přínosná i pro absolventy původního školení Forenzní trénink I..

Požadované schopnosti

GNU/Linux (alespoň na uživatelské úrovni, znalost práce v příkazové řádce)

Jazyk školení

Školení bude vedeno v českém jazyce.

Další informace

Počet účastníků je omezen.

Na Forenzní trénink I. navazuje Forenzní trénink II.

Cena školení

Cena účasti na školení Forenzní trénink I.18 000 Kč bez DPH21 780 Kč s DPH
Členové bezpečnostních složek a členové CERT / CSIRT týmů konstituovaných v ČR15 000 Kč bez DPH18 150 Kč s DPH
Uživatelé e-infrastruktury (kterými jsou organizace mající uzavřenou smlouvu o připojení do e-infrastruktury CESNET, případně jejich členové)12 000 Kč bez DPH14 520 Kč s DPH
Registrace
Náhradník
Registrace na FT I. (27. – 28. 2. 2024)
24 / 24
  • 8:45 9:10
   Registrace 25min
  • 9:10 9:20
   Uvítání 10min
  • 9:20 9:45
   Úvod do síťové forenzní analýzy 25min
  • 9:45 10:50
   Zajištění podkladů 1h 5min
  • 10:50 11:10
   Přestávka na kávu 20min
  • 11:10 12:30
   Časová osa souborového systému 1h 20min
  • 12:30 13:30
   Oběd 1h
  • 13:30 16:00
   Časová osa událostí (část I) 2h 30min
  • 9:00 9:45
   Časová osa událostí (část II) 45min
  • 9:45 10:30
   Případ s MS Windows (část I) 45min
  • 10:30 10:50
   Přestávka na kávu 20min
  • 10:50 11:50
   Případ s MS Windows (část II) 1h
  • 11:50 12:10
   Prezentace výsledků (část I) 20min
  • 12:10 13:10
   Oběd 1h
  • 13:10 15:00
   Prezentace výsledků (část II) 1h 50min
  • 15:00 15:20
   Ukončení kurzu 20min