Forenzní trénink II. (29. 2. – 1. 3. 2024)

Europe/Prague
CESNET, z.s.p.o.

CESNET, z.s.p.o.

Generála Píky 430/26, 160 00 Praha 6
Popis

Dvoudenní školení rozvíjí základy představené v předchozím školení Forenzní trénink 1: Úvod do forenzní analýzy, konkrétně v oblasti analýzy síťového provozu. Účastníci se pod vedením zkušených lektorů naučí nejen potřebné principy a postupy, ale také si je rovnou vyzkouší v praktických „hands-on“ cvičeních v prostředí počítačové laboratoře. Kromě nezbytného teoretického úvodu se účastníci seznámí s postupy pro zajištění podkladů, analýzou toků v sítích (Netflow) a analýzou částečného i plného záznamu provozu (packet capture). Součástí školení je také seznámení s jednotlivými nástroji používanými pro analýzu.

Účastníci obdrží materiály používané během školení a certifikát o absolvování. Zajištěno je občerstvení během přestávek na kávu, stejně tak oběd během obou dnů.

Požadované schopnosti

Linux (alespoň na uživatelské úrovni), absolvování Forenzního tréninku I. je vítáno, lze však absolvovat i bez něj.

Jazyk školení

Školení je vedeno v českém jazyce.

Další informace

Počet účastníků je omezen.

Školení Forenzní trénink II. navazuje na školení Forenzní trénink I.

Cena školení

Cena účasti na školení Forenzní trénink II.18000 Kč bez DPH21780 Kč s DPH
Členové bezpečnostních složek a členové CERT / CSIRT týmů konstituovaných v ČR15000 Kč bez DPH18150 Kč s DPH
Uživatelé e-infrastruktury (kterými jsou organizace mající uzavřenou smlouvu o připojení do e-infrastruktury CESNET, případně jejich členové)12000 Kč bez DPH14520 Kč s DPH
Registrace
Náhradník
Registrace na FT II. (29. 2. – 1. 3. 2024)
24 / 24
  • 8:50 9:10
   Registrace 20min
  • 9:10 9:25
   Uvítání 15min
  • 9:25 10:25
   Úvod do síťové forenzní analýzy 1h
  • 10:25 10:45
   Přestávka na kávu 20min
  • 10:45 12:05
   Síťové toky a Netflow 1h 20min
  • 12:05 12:45
   Zajištění podkladů (část I) 40min
  • 12:45 13:45
   Oběd 1h
  • 13:45 14:25
   Zajištění podkladů (část II) 40min
  • 14:25 16:00
   DNS – Domain Name System 1h 35min
  • 9:00 10:00
   Síťové Protokoly 1h
  • 10:00 10:50
   Závěrečný případ (část I) 50min
  • 10:50 11:10
   Přestávka na kávu 20min
  • 11:10 12:40
   Závěrečný případ (část II) 1h 30min
  • 12:40 13:40
   Oběd 1h
  • 13:40 14:30
   Závěrečný případ (část III) 50min
  • 14:30 14:40
   Ukončení kurzu 10min